Haikuns form

Haikuns väg

Från F till W -
haikuns ABC

Lästips

Skriva haiku 
 
Skriv senryu!

Länkar

Vävmästaren

In English

 

haiku av shiki

 

Haikun är en ultrakort dikt som blixtbelyser ögonblicket.
Ofta återges en situation i förändring. För det mesta sker en skiftning eller förskjutning som öppnar ett nytt perspektiv.

Haiku kan påminna om de japanska tuschteckningar som med tre,fyra penseldrag lyckas få fram en bild som andas, lever... det mesta ryms i mellanrummen.

Haikuns form ger klassiska japanska exempel på några av de perspektivlekar och andra tekniker haikudiktare utvecklat i detta syfte. Den som själv vill pröva på att skriva haiku kan också ha glädje av att läsa om Haikuns väg, hur haikun blev haiku och varför haiku kommit att se ut som de gör.
Skriva haiku
ger förslag på konkreta skrivövningar och hur utkast kan utvecklas vidare. Även den som vill skriva andra dikter än just haiku kan ha glädje av skrivtipsen. Hela Haikurymden kan användas som en skrivarkurs i miniformat, vilket även präglat urvalet av Lästips och Länkar.

Jag som gjort denna sajt leder till vardags skrivarkurser och skriver själv haiku sedan slutet av 90-talet. Jag är även aktiv medlem i Svenska Haikusällskapet. Vävmästaren har jag kallat mig här, även om detta är min första webbproduktion. Kommentarer på såväl teknik som innehåll är välkomna.


© Helga Härle

 

Vänligen ange källan, www.haikurymden.se
om du använder material från haikurymden i din undervisning eller liknande sammanhang.
Detta gäller givetvis även de dikter av japanska poeter som återges på haikurymden, där - i samtliga fall - Helga Härle är upphovsman till de svenska översättningarna.